Reklamation i forbindelse med transportable trykbærende flasker til periodisk kontrol

Det påhviler køber senest ved modtagelsen af en vare at foretage en grundig undersøgelse af, om leverancen stemmer overens med det aftalte.

Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der måtte være konstateret, eller burde være konstateret, ved en sådan undersøgelse. Reklamationer skal fremsættes skriftligt, ske straks ved konstateringen af manglen, og indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed og de fejl, som Lotek A/S, Lotek's medarbejdere eller Inspektionsorganet Lotek måtte have gjort sig skyldige i.

Ved modtagelse af din skriftlige reklamation afholder vi fællesmøde i Inspektionsorganet Lotek's kvalitetssikringsudvalg, hvor reklamationen gennemgås for derigennem at på- eller afvise uoverensstemmelser i kvalitetsstyringssystemet og/eller udførelse af inspektionen.

Viser det sig, at klagen er berettiget, og at Lotek, Lotek's medarbejdere eller Inspektionsorganet Lotek er skadevolder, udbedres skaden omgående.

Du vil inden for 4 uger modtage en skriftlig konklusion på vores vurdering samt afgørelsens betydning for din reklamation

​Du bedes indsende din reklamation til via nedenstående formular​:

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du spørgsmål eller
​ønsker du at høre nærmere?

Vi besvarer meget gerne dine spørgsmål.
​Kontakt os på tlf.: +45 70 13 52 00 eller skriv til os på info@lotek.dk.  

Kontakt os i dag

Lotek A/S​

Rønsdam 10, 6400 Sønderborg